МЕРКЕЗ – ХЕЛЯЛ меса и месни продукти

Фирма МЕРКЕЗ ООД е първият частен производител в България на ХЕЛЯЛ меса и месни продукти.

През 2014 г. фирма МЕРКЕЗ отваря новопостроеното предприятие, с което фирмата вече разполага със собствена кланица и транжорна за червени и бели меса. Проектът за предприятието е разработен със съдействието на висококвалифицирани специалисти и консултанти в областта на месната индустрия. Новата сграда отговаря на всички изисквания, заложени в българското и европейско законодателство. Фабриката е оборудвана с най-модерните и съвременни машини и оборудване, доставено и монтирано от водещи български фирми. В Кланицата са наложени и се спазват високи стандарти за качество и контрол. Въведена е система за проследяемост на продукцията.

 Разположена на 2400 квадратни метра Кланицата е свързана с месопреработвателното предприятие на МЕРКЕЗ. Капацитетът на клане е 50 бр. ЕПЖ (едри преживни животни) или 400 бр. ДПЖ (дребни преживни животни) на ден. Честите проверки и одити от страна на компетентните органи помагат за поддържане и развитие на правилата за контрол на хигиената в Кланицата и качеството на произведените продукти.

Животните, докарани за клане, изчакват в специално направени клетки, снабдени с вода и храна за тях. Хуманното отношение към животните, избягване на удряне и стресиране, са част от правилата и етичните норми на отношение към животните, докарани за клане.

В Кланица Меркез работят над 30 човека професионалисти.

Като единствена сертифицирана Кланица в района на Гоце Делчев, освен за нуждите на Меркез, кланицата извършва и услуги като клане на ЕПЖ и ДПЖ и обезкостяване на месо. От тези услуги се възползват както собственици на големи ферми за животни, така и дребни земеделски стопани.

Серията от месни продукти включва асортимент от:

– Всички видове разфасовки на меса от говеждо, телешко и пилешко.

– Всички видове месни заготовки от говеждо, телешко и пилешко.