За нас

Планирането на ферма Меркез започва през 2015, като проекта е реализиран две години по-късно през 2017. Във фермата се отглежда едър добитък и месодайни крави от породите Лимузин и Абърдийн.

Животните от тези породи имат класически рандеман от 60/65% и кости от само 16%. Тези параметри правят породите едни от най-ефективните за производство на качествено телешко месо.

Капацитет на фермата: За момента фермата отглежда 200 телета и крави с цел формиране на стадо. В момента фермата се разширява, като целта е нов капацитет от 500 животни в стадото.