Lamb

Our products

Front and back quarters

Агнешка предна четвъртина – цяла

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка предна четвъртина

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка задна четвъртина – цяла

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка задна четвъртина

Съхранение от 0°C до 4°C