Агнешко

Нашите продукти

Предна и задна четвъртина

Агнешка предна четвъртина – цяла

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка предна четвъртина

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка задна четвъртина – цяла

Съхранение от 0°C до 4°C

Агнешка задна четвъртина

Съхранение от 0°C до 4°C